REMS Power-Press SE – presă universală pentru Ø max. 110 mm.

Cod: Producator: Rems

REMS Power-Press SE Basic-Pack
Presă electrică radială pentru execuţia îmbinărilor presate de Ø 10–108 (110) mm, Ø ⅜ – 4". Pentru acţionarea capetelor/inelelor de presare REMS şi a unor produse similare furnizate de alte fi rme. Dispozitiv de strângere a capetelor de presare cu blocare automată. Acţionare electromecanică, cu motor universal de 230 V, 50-60 Hz, 450 W, reductor cu zero mentenanţă cu cuplă antipatinare de siguranţă şi sistem de avans cu şurub conducător cu fi let trapezoidal. Protecţie suprasarcină, buton de avans cu dispozitiv de protecţie. Livrat în trusă metalică rezistentă.
Art.-Nr. 572111