Radiatoare otel HEKORAD

Cod: HEKORAD Producator: Heko

Stimate utilizator al radiatorului HEKO,
Vă mulţumim pentru achiziţionarea radiatorului tip panou HEKO şi pentru încrederea acordată firmei noastre. Acest tip de radiator de eficienţă maximă este fabricat urmând un proces tehnologic de precizie extrem de curat, și precis conform standardelor calitative internaţionale. Pentru a exploata în mod eficient acest produs Vă recomandăm ca înainte de montare să citiţi cu atenţie prezentul îndrumar.
Acest îndrumar descrie modul de montare şi de întreţinere al radiatorului  tip panou HEKO.
Pentru orice informaţie suplimentară Vă rugăm să vă adresaţi unităţilor de service autorizate, şi distribuitorilor firmei INSTAL IMPEX SRL.
Vă recomandăm să păstraţi acest îndrumar, şi să solicitaţi montarea radiatorului de către o unitate service agreată de HEKO RADIATORS, şi de INSTAL IMPEX SRL.

1.) INFORMAȚİİ ÎNAİNTE DE MONTARE:
Radiatorul se va monta de personal autorizat. Nu îndepărtați ambalajul radiatorului înainte de a termina zugrăvirea și alte lucrări de construcție ale încăperii/locuinței. Pe durata montării protejați suprafețele vopsite ale radiatorului contra deteriorărilor. Locul montării radiatorului trebuie ales astfel ca să fie accesibil pentru curățire și să fie asigurat un schimb optim de căldură. Pentru sisteme cu conducte montate în pardoseală se poate alege radiator cu racorduri inferioare. La radiatoarele compacte pentru reglarea temperaturii se poate monta robinet termostatic. Radiatoarele compacte – în funcție de poziția conductelor sistemului – se pot racorda din partea stângă sau dreaptă. Radiatoarele compacte pe lângă faptul că sunt eficiente energetic, au un aspect extrem de elegant și estetic.
2.) ACCESSORII PENTRU ASAMBLARE ȘI MONTARE:
Vă rugămsă păstrați radiatorul Dvs. în ambalajul său în loc uscat, și verificați acesoriile de montaj. Veți găsi accesoriile în ambalaj. Consolele „L” sunt dispuse  lateral. Veți găsi în ambalajul accesoriilor: aerisitor, dop, console, suporți din Șurub
Diblu
Consola „L”
 material plastic, șuruburi, dibluri.
Toate dimensiunile sunt date în mm.
Lungime consolă „L” [mm]
Înălțime radiator
Sup. mat. plast.
Consola „L”

 

- Tăiați cu grijă folia ambalajului în dreptul urechilor de fixare din partea posterioară a radiatorului.Îndepărtați învelișul urechilor de fixare.
- Determinați poziția corectă a consolelor prin măsurători (distanța dintre urechile de  fixare, înălțimea de montare, etc.), și marcați pe perete locul în care trebuie executate găurile pentru dibluri/șuruburi.  
- Executați găurile în locurile marcate anterior, și întroduceți diblurile livrate în găuri.
- Fixați consolele „L” pe perete cu ajutorul șuruburilor și diblurilor livrate în modul arătat în figura de mai sus.
- Așezați suporții din material plastic în locașul lor din console (vezi figura de mai sus).
- Așezați urechile de fixare ale radiatorului pe suporții din material plastic din consolele „L”. Acum radiatorul este fixat pe perete.
Restul accesoriilor (dop, aerisitor) se vor utiliza la racordarea radiatorului la sistem, și la umplerea/aerisirea sistemului.
- Ambalajul se va îndepărta doar după terminarea lucrărilor de racordare la sistem, și după terminarea zugrăvirii și a altor lucrări de construcții în încăpere / locuință.
3.) TRANSPORT
Radiatoarele tip panou trebuie protejate contra loviturilor, șocurilor pe durata transportului, depozitării și montării. Radiatoarele sunt acoperite prin vopsire electrostatică. Dacă acest strat de vopsea se deteriorează dintr-un oarecare motiv nu se poate reface / repara în locuință sau în orice alt loc de utilizare. Din acest motiv radiatoarele trebuie protejate și păstrate în timpul transportului, depozitării și montajului în ambalajul lor original. Ambalajul trebuie protejat contra unor factori ce l-ar putea deteriora.
ATENȚIE:La achiziție verificați integritatea ambalajul radiatorului. Dacă observați orice deteriorare informați vânzătorul.
4) UTILIZARE
- Radiatorul este capabil să funcționeze la puterea specificată. Trebuie ales radiatorul corespunzător necesităților și condițiilor concrete de lucru.
- Este interzisă racordarea radiatorului montat la rețeaua de alimentare cu apă  în vederea verificării etanșeității.
- Una din cauzele unui transfer de căldură necorespunzător poate fi aerul rămas în sistem. Pentru o funcționare eficientă radiatorul (și întregul sistem) trebuie aerisit. Radiatorul Dvs. nu va încălzi dacă rămâne aer în el. Radiatorul se poate aerisi prin deschiderea aerisitorului (livrat) cu ajutorul unei chei adecvate până când începe să fie eliminată apă (câteva picături).
- Radiatorului poate funcționa ineficient dacă: este acoperit de perdea, mobila canapea, dulap, etc.) este așezată la distamță prea mică sau dacă este amplasat în nișă închisă ce împiedică circulația liberă a aerului.
Presiunea maximă de lucru este de 10 bar. Este interzisă funcționarea radiatoarelor la presiune mai mare decât această valoare.
-Trebuie montaterobinete atât la intrarea cât și la ieșirea agentului în/din radiator. Dacă se ivește vreo problemă la radiator, acesta se poate dezactiva prin închiderea acestor robinete fără ca sistemul de încălzire să fie oprit. În acest caz apa se va goli doar din radiator în vederea remedierii problemei la acesta.
- Apa nu se va goli din radiator. În cazul unor lucrări de reparații la sistem, robinetele trebuie închise, astfel apa va rămâne în radiator. Altfel suprafațainterioară a radiatorului se va coroda rapid. Dacă apar scurgeri la radiator sau la armături, acestea trebuie demontate.
-Este interzisăutilizarea radiatoarelor înspații deschise expuse la intemperii, sau la îngheț.Este interzis ca temperaturaradiatoarelor umplute cu apă să scadă sub 0˚C. Înghețarea apei din sistem poate deteriora atât radiatorul, cât și alte componente ale sistemului.
-Temperatura maximă de funcționare a radiatorului este de 120˚C. Nu este permisă funcționarea peste această valoare de temperatură.
Pentru curățirea suprafețelor vopsite ale radiatorului nu se vor utiliza soluții având în compoziție acizi. Radiatoarele se pot șterge cu cârpă umedă.
5) SPECIFICAȚII TEHNICE
Radiatoarele din acest brand sunt disponibile în diferite variante constructive. Ele conferă interiorului un aspect estetic, decorativ și frumos. Procesul tehnologic de producție curat și meticulos se desfășoară în fabrici moderne. În cadrul procesului de fabricație materialul de bază al radiatoarelor este supus unei curățiri complete cu substanțe chimice (fosfatare) în vederea creșterii rezistenței la coroziune apoi în exterior este aplicat un strat de vopsea din poliesteri epoxi de culoare RAL 9016.

 

Documente produs