Regulament campanie publicitară

Regulament campanie publicitară

Mos Craciun la Badehaus !”

I. Organizatorul şi locaţia campaniei publicitare « Mos Crciun la Badehaus!»

1.1. Organizatorul campaniei publicitare “Mos Craciun la Badehaus!” este Sc Instal Impex srl, societate românǎ cu capital mixt, cu sediul în oraşul Arad, jud. Arad, Str.Andrei Saguna , nr. 29, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul, J02/526/19938cod unic de înregistrare RO10933767.

1.2. Campania publicitară “Mos Craciun la Badehaus” , va fi organizată în magazinele de instalatii sanitare Badehaus de pe teritoriul Romaniei şi va fi numită în continuare, în prezentul regulament, “Campania”.

II. Durata campaniei publicitare

2.1. Campania începe în data de 5 Decembrie 2016, ora 08:00 şi se finalizeaza la data de 21 Decembrie 2016, ora 17:00, sau mai devreme, în limita numărului de premii puse în joc. Campania se efectuează în baza hotararii conducerii S.C Instal ImpexS.R.L. şi are ca scop reclama efectuatǎ în cadrul retelei de magazine Badehaus de pe teritoriul Romaniei şi promovarea produselor şi/sau activitǎţilor Badehaus .

III. Dreptul de participare .

3.1. Au drept de participare la Campanie numai persoanele care cumpară şi fac dovada de a fi cumpǎrǎtori în cadrul magazinului Badehaus prin bonul de casă, a minim 1 (una) bucata produs din portofoliu magazinului Badehus , în perioada 5 Decembrie 2016 – 21 Decembrie 2016

3.2. Nu pot participa la aceastǎ campanie administratorii şi angajaţii societăţi organizatoare , precum şi rudele până la gradul unu (1) inclusiv sau afinii (soț/soție, părinți/copii) ai celor menţionaţi anterior, folosind bonuri de casă din unităţile ale căror angajaţi sunt.

Campania nu va fi de natură de a creea nici un fel de obligaţii, inclusiv de naturǎ financiarǎ, în sarcina Organizatorului, in afara de valoarea premiilor acordate.

IV. Descrierea premiilor şi acordarea lor .

Premiile care vor fi oferite persoanelor care îndeplinesc condițiile de participare sunt urmǎtoarele:

a. pix schneider

b. para dus B9402AA ideal standard

c. set dus 2779900(para ,furtun ,prindere ) grohe

4.Premiile se acordă câte unul pe persoană, per bon de casă, per zi de campanie, doar personal, pe baza actului de identitate şi pe baza de proce verbal de predare-primire in care persoana declara pe proprie că nu încalcă prevederile prezentului Regulament.

4.1. Premiile menţionate la articolul IV se acorda zilnic în perioada 5 Decembrie 2016 – 21 Decembrie 2016, în limita stocului disponibil, in urmatoarele conditii:

a. La achizitionarea de produse in suma de/intre 50 ron -100 ron (pe un singur bon)clientul v-a beneficia de cadoul ” a”’.La achizitionarea de produse in suma de/intre 101 ron -1000 ron(pe un singur bon ) clientul v-a beneficia de cdoul „b”. La achizitionarea de produse peste 1001 ron (pe un singur bon) clientul v-a beneficia de cadoul „c”.

Într-o zi de campanie, o persoană NU poate câştiga mai mult de un premiu, indiferent de valoare bonurilor de casă cu care se prezintă la Biroul de Informaţii, sau magazinul “BADEHAUS “.

4.2. Pentru a participa la Campanie, clientul trebuie sa achizitioneze produse din mgazinele Badehus in valorile mentionate in paragraful de mai sus 4.1 .

4.3. Odată cu prezentarea bonului de casă in magazinele Badehaus în vederea participării la campania « Mos Craciun la Badehaus!», participantul este de acord cu prevederile prezentului regulament.

4.4. Intrarea în posesia premiilor puse în joc se face în baza bonului de casǎ ,in functie de valorea bonului de casa, iar premiile se vor oferii pe loc in in momentul emiterii bonului .
4.5. Odatǎ cu înmânarea premiului, reprezentanţii Sc Instal Impex srl, vor prezenta şi vor pune la dispoziţia cumpǎrǎtorului regulamentul campaniei publicitare. Astfel, prin ridicarea premiului, participantul îşi asumǎ prevederile prezentului regulament.

4.6. Pentru a intra în posesia premiului, câştigǎtorul trebuie sǎ confirme reprezentantului veridicitatea datelor inscrise pe talonul razuibil prin buletinul/cartea de indentitate, paşaportul sau legitimaţia de şedere temporarǎ (în cazul persoanelor fizice nerezidente).

4.7. Pentru a intra în posesia premiului, câştigǎtorul va completa o declaraţie pe proprie rǎspundere, inclusa in procesul verbal de predare-primire premiu, prin care îşi asumă cǎ nu se încadreazǎ în prevederile specificate la punctul 3.2. al prezentului regulament. În cazul în care condiţiile vor fi îndeplinite, câştigǎtorii vor fi validaţi şi li se va înmâna premiul corespunzător, pe baza procesului verbal de predare – primire.

4.8. În cazul în care unul sau mai mulți câştigǎtori sunt minori sau interzişi judecǎtoresc, premiile vor fi înmânate pǎrinţilor, tutorilor sau curatorilor, dupǎ caz, în condiţiile prezentului regulament.

V.Dispozitii finale

5.1. In cazul in care , in urma unor verificari ulterioare se constata ca au fost incalcate vreuna din regulile acestui “concurs”, organizatorul poate retrage premiul acordat.

5.2. In cazul in care campania este impiedicata de un eveniment de forta majora , organizatorul va decide incheierea sau prelungirea acesteia.

5.3.Campania se va derula in conditiile prezentului Regulament.

 

S.C. INSTAL IMPEX S.R.L .

Manager General

Kovacs Tiberiu

Cere oferta